คณะผู้ปกครอง

คณะผู้ปกครอง คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย


นิมิต
ความเชื่อเข้มแข็ง คริสตจักรพัฒนา
รักและสามัคคี มีความเป็นเอกภาพ