ติดต่อภาค 2

คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย

627 ถนนวิเศษเวียง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร. (053) 712635
โทรสาร (053) 740534

E-Mail : Pak02_cct@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/pak2.cct
Page: https://www.facebook.com/pak02.cct